Předpisy v Chorvatsku

Předpisy, poplatky, informace a pravidla, jež platí pro plavbu v Chorvatské republice. Kontakty na velvyslanectví, mořské hraniční přechody, pobytové taxy, řízení plavidla, důležité námořní předpisy.

Zastupitelstva:

Velvyslanectví Chorvatské republiky v České republice

Adresa: V Pruhledu 9, 162 00 Praha 6
Telefon: 0042 02 33340479
Fax: 0042 02 33343464
E-mail: velrhprag (at) vol.cz
www: http://cz.mvp.hr

Velvyslanectví České republiky v Chorvatsku

Adresa: Savska cesta 41, 10 000 Zagreb
Telefon: 00385(0)1/6177246, 6121618, 6121533
Fax: 00385/1/6176630
E-mail: zagreb (at) embassy.mzv.cz
www: www.mzv.cz/zagreb
Vedoucí úřadu: PhDr. Petr Buriánek
Provozní hodiny: PO - PA 07:45 - 16:15
Úřední hodiny: PO - PA 09:00 - 12:00

Konzulární jednatelství České republiky v Chorvatsku

Adresa: Obala H.N.P. 5/III (Riva), 21 000 Split
Telefon: 00385/(0)21344866, nepřetržitá konzulární služba (mobil) - 00385(0)916121660
E-mail: KJ-Split (at) inet.hr
Provozní hodiny: od 15.6. do 15.9. 2007, PO - PA 09:00 - 12:00

Adresa: Trg. 128. brigade Hrvatske vojske, 51 00 Rijeka
Telefon: 00385/(0)51212515, nepřetržitá konzulární služba (mobil) - 00385(0)916121560
E-mail: KJ-Rijeka (at) inet.hr
Provozní hodiny: od 15.6. do 15.9. 2007, PO - PA 09:00 - 12:00

Mořské hraniční přechody

STÁLÉ: Umag, Poreč, Rovinj, Pula, Raša, Rijeka, Mali Lošinj, Senj, Zadar, Šibenik, Split, Plače, Metkovič, Korčula, Dubrovnik, Vela Luka, Ubli.
SEZÓNÍ: ACI marina Umag, Novigrad, Soli, Božava, Primošten, Hvar, Stari Grad (Hvar), Vis, Komiža, Cavtat.

Plavba v Chorvatské republice

Velitel plavidla, které do Chorvatska přijíždí po moři, je povinen nejkratší cestou vplout do nejbližšího přístavu otevřeného pro mezinárodní dopravu k provedení hraniční kontroly, obstarání nálepky a ověření seznamu posádky na kapitanátu nebo jeho pobočce.
Velitel plavidla, které je do Chorvatska dovezeno po pevnině nebo je ponecháno pod dohledem v přístavu, či na jiném povoleném místě v Chorvatsku, je povinen před začátkem plavby obstarat nálepku a ověřit seznam posádky na kapitanátu nebo jeho pobočce.
Nálepku nemusí mít plavidlo, jehož délka je menší než 2,5 m nebo jehož celková síla pohonného motoru je menší, než 5 kW.
Plavidlo musí být na viditelném místě označeno nálepkou a platnost nálepky je rok ode dne vydání.


Na plavidle, které se plaví v Chorvatské republice, musí být následující originální doklady:

 • nálepka
 • ověřený seznam posádky a cestujících
 • ověřený seznam osob, které mohou pobývat na plavidle (pro plavidla, na kterých se bude měnit posádka během plavby v Chorvatsku)
 • důkaz, že plavidlo je způsobilé plavbě
 • důkaz, že osoba která velí plavidlu, je schopna řídit plavidlo
 • důkaz o pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou třetím osobám (pro plavidla s celkovou sílou pohonného motoru větší, než 5 kW)
 • důkaz o vlastnictví nebo zplnomocnění k používání plavidla vydané majitelem

Obstarání nálepky uhrazuje následující poplatky:

 • poplatek za bezpečnost plavby
 • poplatek za využívání objektů pro bezpečnost plavby (osvětlení majáky)
 • poplatek za námořní informační mapu
 • správní poplatek

Výše poplatků závisí na délce plavidla

Plavidla:
do 2,5 m délky s pohonným zařízením o síle
přes 5 kW: 140 kn
2,5 - 4 m: 210 kn
4 - 5 m: 280 kn
5 - 6 m: 350 kn
6 - 7 m: 525 kn
7 - 8 m: 630 kn
8 - 9 m: 735 kn
9 - 10 m: 840 kn
10 - 11 m: 945 kn
11 - 12 m: 1050 kn

Jachty:
12 - 15 m: 1225 kn
15 - 20 m: 1400 kn
20 - 30 m: 1575 kn
nad 30 m: 1750 kn

Uvedené poplatky se snižují o 10% za každou po sobě následující nálepku nejvýše však o 50% z výše poplatku.

Seznam posádky a cestujících

Seznam posádky
Seznam posádky zahrnuje posádku a cestující na plavidle a potvrzuje ho kapitanát nebo jeho pobočka podpisem a razítkem.

Seznam osob
Velitel plavidla, který má v úmyslu měnit posádku během plavby v Chorvatské republice, je povinen na kapitanátu (pobočce) zařídit seznam osob, které budou pobývat na plavidle v době platnosti nálepky a celkový počet osob uvedených na seznamu může být větší od dvojnásobné kapacity navýšené o 30% jednotkové kapacity plavidla.

Kapacita plavidla se určuje v souladu s doklady plavidla, vydaných od pověřených institucí země původu. Pokud v dokladech plavidla nejsou údaje o kapacitě, bude vypočítána v souladu se Směrnicemi pro čluny a jachty, a Technickými pravidly pro statutární certifikaci člunů a jachet.
Seznam osob se potvrzuje ústřižkem nálepky. Seznam osob se může vyplnit celkově při obstarávání nálepky, ale i sukcesivně, nejpozději při příležitosti prvního naloďování jednotlivé osoby, uvedené v seznamu. Pokud se seznam vyplňuje sukcesivně, při každém novém záznamu se musí ověřit na kapitanátu (pobočce). Počet výměn osob uvedených na seznamu je neomezen.


Do seznamu osob se nezapisují osoby, které pobývají na plavidle během jeho pobytu v přístavu nebo na kotvišti. Do seznamu se nezapisují osoby mladší 12 let a nezapočítávají se do maximálního počtu osob. Seznam osob plavidel, která přijíždí mořskou cestou není nutné ověřit při obstarávání nálepky, ale lze jej zařídit i dodatečně, když dochází ke změně posádky v Chorvatsku.

Pobytová taxa

Denní pobytová taxa
Denní výše pobytové taxy závisí na místě pobytu a na období, v němž se uskutečňuje pobyt v určitém místě. Je stanovena na osobu a noc.
Všechna místa a města v Chorvatské republice jsou zařazena do čtyř cenových pásem A, B, C a D. V městech a místech která spadají do kategorie A, činí denní pobytová taxa 7,00 kun v hlavní sezóně, 5,50 kun v předsezóně a posezóně, 4,50 kun v mimosezóně.
Ve všech městech a místech kategorie B jsou tyto sazby 6,00 - 4,50 a 3,50 kun.
Ve všech městech a místech kategorie C jsou tyto sazby 5,00 - 3,50 a 2,50 kun.
Ve všech městech a místech kategorie D jsou tyto sazby 4,00 - 2,50 a 2,00 kun.
Časová období délky hlavní sezóny, předsezóny a posezóny se liší podle žup.

Paušál pobytové taxy
Majitelé ročního nebo víceletého stání v Chorvatských marínách jsou povinni platit paušál pobytové taxy. Tento paušál pobytové taxy představuje za rok 2007 částku 400,00 kun ročně.
Paušál se platí jednorázově a vztahuje se na všechny pobyty majitele plavidla a jeho hostů v mateřské marině bez ohledu na délku pobytu. Paušál jsou povinny platit všechny osoby, které uzavřely Smlouvu o ročním stání, bez ohledu nato, zda jde o stání na vodě, nebo na břehu. Při příležitosti každého příjezdu do mariny, majitel nebo uživatel plavidla a jeho hosté jsou povinni ohlásit příjezd.
Při pobytu mimo marinu s níž je uzavřena Smlouva o ročním stání, jsou majitelé plavidla, jakož i všechny osoby, které se nacházejí na plavidle povinni platit za každý den pobytu v některé jiné marině nebo místu příslušnou částku denní pobytové taxy.

Řízení plavidla

Velitel plavidla musí mít osvědčení prokazující, že je schopen řídit plavidlo shodně s předpisy země původu pod jejíž vlajkou se pluje, popřípadě s předpisy Chorvatské republiky.
Pokud shodně s národními předpisy země pod jejíž je plavidlo vlajkou, osoba, která velí plavidlu nemusí být způsobilá k jeho řízení, je povinna si obstarat odpovídající osvědčení nebo vysvědčení o způsobilosti ve skladu s předpisy Chorvatské republiky. Pro všechny informace s tím spojené doporučujeme, abyste se včas obrátili na příslušní kapitanát (lodní úřad), případně se poraďte s charterovou společností, pokud jde o pronájem lodi.

Důležité námořní dopravní předpisy

Dohled na dodržování pořádku v přístavech a v ostatních částech vnitřních mořských vod a teritoriálního moře Chorvatské republiky provádějí pověření zaměstnanci Ministerstva a kapitanátů. Lodě, čluny a jachty jsou povinny při příjezdu a odjezdu z přístavu plout v místech kde je označena snížená rychlost, podél míst, kde se provádějí na pobřeží nebo podmořské práce, nebo označených jako potápěčské lokality, nejnižší možnou rychlostí, aby vlny vznikající při plavbě nezpůsobovaly škodu. Sportovní a jiné aktivity se mohou na plavební cestě provozovat jen se souhlasem kapitanátu.

Lodě, jachty a čluny se při plavbě nesmějí přibližovat k pobřeží:

 • lodě na vzdálenost menší než 300 m
 • jachty na vzdálenost menší než 150 m
 • motorové čluny a plachetnice na vzdálenost menší než 50 m

Lodě, čluny a jachty mohou vyjmečně plout i v menší vzdálenosti od břehu v případě vplouvání do přístavu a na kotviště, nebo přistávání k pobřeží, pokud to vyžaduje konfigurace plavební cesty, ale jsou při tom povinny snížit rychlost v takové míře, aby se mohly snadno a rychle zastavit, nebo otočit.

Čluny na vesla, surfy, kanoe, kajaky šlapadla a pod. smějí plout i ve vzdálenosti menší než 50 m od břehu. Ve vodním prostoru u pláží musejí jachty a čluny plout ve vzdálenosti větší než 50 m od ohrady upravené pláže nebo 150 m od břehu přírodní pláže. Kluzáky a plavidla na tryskový pohon (vodní skůtry a vznášedla) mohou plout jen ve vzdálenosti větší než 300 m od pobřeží a to v prostoru, v němž to není zakázáno.

Přístavní kapitanát určuje oblasti, ve kterých je kluzákům a člunům na tryskový pohon zakázáno jezdit. Není povolena jízda na surfu v oblasti vjezdu do přístavů a úzkých plavebních cestách, ve kterých se odvíjí plavba člunů a lodí, a na upravených plážích. Osoby, které provozují podmořský rybolov nebo nějakou jinou aktivitu pod hladinou, musí při potápění vléci za sebou po hladině žlutý nebo oranžový plovák, jehož plovák nesmí být menší než 30 cm. Zakázáno je jakýmkoliv způsobem (radiostanicí, vizuálně nebo zvukově) z námořních objektů pevniny stejně jako majitelům nebo uživatelům lodní UKW radiostanice na člunu nebo jachtě dávat falešné signály a vzkazy o nebezpečí, naléhavosti a bezpečnosti, ani falešné identifikační označení.

Nedodržování těchto dopravních předpisů je trestné!
Použity materiály z publikace Informace pro jachtaře. Vydalo Chorvatské turistické sdružení ve spolupráci s Chorvatským sdružením námořní turistiky , Ministerstvem moře, cestovního ruchu a rozvoje. Rok vydání: 2006
Vytisknout stránku Vytisknout stránkupublikováno 11. 02. 2007, zobrazeno 7672x, dnes 6x
Hodnocení4.0 (1)

Komentáře (0)

Zatím zde není žádný komentář.
CalmCube2 CMS · Webdesign Michal Škrabálek
Vytisknout stránku · Mapa stránek · © 2013 - 2019 Yacht Baharis