Časté chyby v nastavení plachet

Sotva opadne první nadšení jachtaře z toho, že TO opravdu pluje (sem-tam i proti větru), začne přemýšlet jak to udělat, aby to plulo i stejně rychle jako ostatním, případně i rychleji. Všechno je v nastavení plachet. Pomohl jsem si jednou známou knížkou a dal dohromady několik rad, jak plachty nastavit v různých režimech plavby. Ne všechny rady jsou použitelné při rekreačním jachtingu, ale snad si něco vyberete.

Křižování

Přílišná návětrnost

Aby se loď udržela v kurzu, je úhel kormidla větší než 8 stupňů. Kormidlo klade silný odpor

Možné příčiny: Plachty jsou příliš hluboké, zadní lík hlavní plachty je zavřený; otěže hlavní plachty jsou příliš dotažené; plocha kosatky je vůči hlavní plachtě příliš malá; silný náklon lodě (přeplachtěno); velký záklon stěžně.

Návrhy řešení: Vyploštit obě plachty větším napětím zadního stěhu, spodního líku a výtahem. Zvětšit přetočení hlavní plachty uvolněním otěží. Vypustit otěžového jezdce do závětří. Zvětšit poměr plochy kosatky vůči hlavní plachtě. Zmenšit záklon stěžně, nebo pokud to je možné, posunout jej dopředu. Zmenšit celkovou plochu plachet a tím snížit boční náklon lodě.

Přílišná závětrnost

Loď při puštění kormidla odpadá a musí být tlačena k větru, aby se udržela v kurzu

Možné příčiny: Plachty jsou příliš ploché; zadní lík je nadměrně otevřený; otěžový jezdec je příliš vypuštěn; hlavní plachta má malou plochu vzhledem ke kosatce; stěžeň je příliš vpředu; nebo nedostatečně zakloněn.

Návrhy řešení: Zvětšit hloubku plachet uvolněním zadního stěhu, spodního líku, nebo výtahu. Zmenšit přetočení plachet uvolněním zadního stěhu, dotažení otěží nebo kikingu. Přesunout otěžového jezdce do středu, případně i přes osu lodě do návětří. Zmenšit poměr plochy kosatky vůči hlavní plachtě. Přesunout stěžeň vzad, zvětšit jeho záklon.

Malá stoupavost

Nelze udržet stejně výhodný kurz při křižování, jako ostatní soupeřící lodě podobného typu

Možné příčiny: Příliš volný přední stěh - kulatý náběh geny; otěže geny jsou vedeny příliš na okraji; zadní lík hlavní plachty je nadměrně otevřen - velké přetočení; otěžový jezdec je příliš vypuštěn, nebo nejsou dotaženy otěže; příliš hluboký profil hlavní plachty; malý záklon stěžně.

Návrhy řešení: Dotáhnout zadní stěh. Na hladké vodě povolit výtah geny, aby se břicho přesunulo vzad - pomocí dotažení otěží. Přitáhnout kosatkovou otěž do osy lodě pomocí táhla s kladkou (barberhauler). Dotáhnout hlavní otěže, přesunout otěžový jezdec do návětří, za slabého větru mírně dotáhnout lanko zadního líku (leech chord). Dotáhnout zadní stěh a povolit výtah hlavní plachty, aby se její profil vyploštil. Zvětšit záklon stěžně.

Malá rychlost

Při stoupání ve stejném kurzu jako soupeřící lodě stejného typu zůstáváme pozadu

Možné příčiny: Příliš plochá gena s ostrou náběžnou hranou; hlavní plachta příliš plochá; hlavní plachta přetažená do středu lodě.

Návrhy řešení: Povolit otěže hlavní plachty. Povolit výtah, aby se břicho posunulo vzad. Povolit zadní stěh a spodní lem hlavní plachty, aby se zvýšila hloubka profilu. Vypustit otěžového jezdce hlavní plachty tak daleko do závětří, až začne hlavní plachta za stěžněm lehce "dýchat."

Boční a zadní kurzy

Velká návětrnost

Loď se nekontrolovatelně stáčí do návětří

Možné příčiny: Příliš dotažená gena; hlavní plachta je otěžemi tažena příliš do středu; gena hází falešný vítr do příliš dotažené hlavní plachty; hlavní plachta má malé přetočení.

Návrh řešení: Povolit kosatkové otěže nebo barberhauler, aby se otěžový roh kosatky dostal více k okraji paluby. Povolit otěže hlavní plachty nebo vypustit otěžového jezdce do závětří, abychom dosáhli přetočení hlavní plachty. Povolit kiking, aby se přetočení zvětšilo.

Malá rychlost

Loď je pomalejší než soupeřící lodě podobného typu

Možné příčiny: Hlavní plachta má malé přetočení; hlavní plachta je příliš plochá.

Návrh řešení: Nastavit kiking, aby se přetočení upravilo. Povolit zadní stěh a spodní lem hlavn plachty pro získání větší hloubky profilu.

Gena se nechce naplnit větrem

Vítr zezadu zpod ráhna způsobuje, že se z geny vítr "vylévá"

Možné příčiny: Nesprávné umístnění kosatkového jezdce; gena je stíněna hlavní plachtou.

Návrh řešení: Pomocí spinakrového pně vysunout otěžový roh geny více z osy lodě. Vyložit genu na spinakrovém pni do návětří (plavba "na motýla").

Zdroj: Plachty - Vše o seřizování plachet a takeláže, autor: Ivar Dedekam, překlad: František Novotný

Tolik teorie. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že si závětrnou loď nějak nepamatuji. Pokud mám nějaký problém, tak to je s návětrností. Pamatuji si že i když jsme při bóře pluli pouze na zrefovanou kosatku, byla loď v poryvech až nekontrolovaně návětrná. Pohrát si s plachtami dle výše uvedeného se určitě bude hodit při zvyšování stoupavosti, nebo rychlosti lodě. Máte-li k tomuto tématu co říct nestyďte se a napište to v diskuzi. V nastavování plachet a jachtigu obecně vám přeji hodně štěstí.

kpt. Jiří Vaněk

Vytisknout stránku Vytisknout stránkupublikováno 28. 10. 2006, zobrazeno 6196x, dnes 2x
Hodnocení5.0 (1)

Komentáře (0)

Zatím zde není žádný komentář.
CalmCube2 CMS · Webdesign Michal Škrabálek
Vytisknout stránku · Mapa stránek · © 2013 - 2019 Yacht Baharis